การบรรยายและบทสัมภาษณ์ของ Charlie Lee ผู้ให้กำเนิด Litecoin เป็น Coin ทางเลือกอีกตัวที่น่าจับตามอง

Posted on Posted in Uncategorized

Charlie Lee, Creator of Litecoin & Engineering Manager at Coinbase

การบรรยายและบทสัมภาษณ์ของ Charlie Lee ผู้ให้กำเนิด Litecoin ซึ่งเป็น Coin ทางเลือกอีกตัวที่น่าจับตามอง เรามาทำความรู้จัก Litecoin ให้มากขึ้นอีกหน่อยจากการบรรยายและบทสัมภาษณ์ Charlie Lee

สรุปใจความสำคัญบางส่วน

Lee ตั้งใจให้ Litecoin เป็น Coin ทางเลือก หรือ Altcoin ที่ประสบความสำเร็จ บนพื้นฐาน 5 อย่าง ดังนี้

  1. Good name : ชื่อฟังง่ายจำง่าย ความหมายดี
  2. Branding / Marketing : เมื่อ Bitcoin  เปรียบเป็นทอง Litecoin ของ Lee ก็จะขอเป็นเงิน
  3. Attract miners : จูงใจผู้ที่จะมาร่วมขุด (Litecoin Miner)
  4. Fair launch : กำหนดรูปแบบในการเปิดตัว Litecoin เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้ที่จะเข้ามาขุดและถือครอง
  5. Don’t change what’s not broken : คงส่วนดีในรูปแบบของ Bitcoin ไว้

 

 

 

Share with:

FacebookTwitterGoogleLinkedInPinterest


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *