รัฐบาลอุซเบกิสถานร่วมกับ KOBEA ลงทุนในธุรกิจคริปโต

รัฐบาลอุซเบกิสถานได้ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจ Blockchain ของเกาหลีหรือ KOBEA เพื่อกระดานเทรดคริปโตของรัฐเป็นครั้งแรก

The National Agency of Project Management (NAPM) under the president of the Republic of Uzbekistan settled a direct partnership with KOBEA to facilitate the growth of the country’s cryptocurrency and blockchain sector.

In the years to come, the government of Uzbekistan will contribute to the establishment of a large-scale fund to finance innovative startups and projects in the technology, cryptocurrency, and blockchain industries.

Motivation Behind the Decision

In 2012, Uzbekistan was officially delisted as a Specially Designated Global Terrorist under Executive Order 13224, which has allowed individuals and businesses in the US to engage in financial transactions with companies and financial institutions in Uzbekistan.

Throughout 2018, countries like Iran and Turkey have seen a rapid increase in demand for cryptocurrencies due to the tightening of sanctions imposed by the US government and the devaluation of their national currencies.

However, given the absence of sanctions by both the US government and the EU in the region, it is evident the decision of Uzbekistan to open its economy for crypto and blockchain related ventures has no association with its relationship with the US and the current financial state of the country.

Source : ccn
Read more : https://www.ccn.com/uzbekistan-is-licensing-crypto-exchang…/